Om Akantus
Projekt
Länkar
Kontakt


Info:
Akantus Konsult
Hortensiavägen 7
435 38 Mölnlycke
+46 (0)705 13 22 88


Ett urval av projekt/roller vi har genomfört:

• Projektledare för införande av fastighetssystem. I projektledaransvaret ligger att leda och driva arbetet av införandet framåt med löpande kvalitetsuppföljning. Dessutom ingår det att planera och koordinera systemleverantörens åtaganden och resurser för att på ett så smidigt sätt införa ett nytt affärssystem i kundens verksamhet. Erfarenhet finns från ca 15 st införandeprojekt.

• Analys och specifikation av nytt datalager innebärande sammanställning av relevant information kopplad till beslutsstöd. Sammankoppling av data från fastighets- och ekonomisystem.
• Mitthem AB
• Familjebostäder i Göteborg
• Newsec Asset Management
• SGS Studentbostäder
• Partillebo AB
• Härnösandshus AB
• Telgekoncernen (Telgebostäder, Telge Fastigheter, Telge Nät)
• Lennart Wallenstam AB
• Väsbyhem AB
• Varbergs Bostads AB
• Kvibergs Bygg AB
• Samt ytterligare en mängd andra fastighetsförvaltande bolag, kommunala och privata, stora såväl som små.

• Framtagande av kravspecifikation, processanalys
inför upphandling av nytt fastighetssystem.

• Framtagande av upphandlingsanbud enligt LOU.

• För kunds räkning genomföra förhandling med leverantörer av fastighetssystem.

• Framtagande av IT-strategi för verksamhetsområde fastighetsförvaltning.

• Konvertering av befintligt fastighetssystem till nytt. Specialistkompetens finns kring IBM iSeries(AS/400), Oracle samt SQL Server.

• För leverantörs räkning genomföra ett antal offentliga upphandlingar av fastighetssystem.

• Produktansvarig för fastighetssystem, inkassosystem m fl. I rollen ingick ansvar för utvecklings- och utbildningsplaner, supportfunktion och nyförsäljning.

• Projektledare för ny beslutsstödslösning. Införande av beslutsstödssystem i verksamheten.

 
Copyright © Akantus Konsult 2012