Om Akantus
Projekt
Länkar
Kontakt


Info:
Akantus Konsult
Hortensiavägen 7
435 38 Mölnlycke
+46 (0)705 13 22 88Akantus Konsult utför tjänster inom managementkonsulting, projektledning samt kvalificerade utredningar avseende affärsprocessanalys och verksamhetsutveckling med inriktning på administrativa rutiner samt kravspecifikation, utveckling och förvaltning av IT-stödsystem.

Vårt tjänsteutbud är inriktat på att överbrygga det kulturella och begreppsmässiga glappet mellan affärsverksamhet och IT-teknik med verksamhetsnyttan av IT-investeringarna satt i fokus!

Verksamheten inriktas mot medelstora och stora företag och organisationer företrädelsevis i branschen för fastighetsförvaltning. Uppdragen kan bedrivas i egen regi eller i samarbete med andra IT-konsulter eller systemleverantörer via underkonsult- samarbetsavtal. Vi kan ikläda oss rollen som beställarens representant såväl som leverantörens projektledare. Vi deltar i implementationsprojektets alla faser från förstudie, kravspecifikation, installation, utbildning till driftsättning och utvärdering/nyttjandegradanalys.


 
Copyright © Akantus Konsult 2012